Country:

Bhutan

State: Western
District: All

Number of People Groups

63

Unreached People Groups

61

Total Population

368,000

Buddhist

82.3 %

Christian

0.3 %

Hindu

14.1 %

Muslim

1.4 %

Sikh

0.0 %

Other Religions

4.1 %
Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Population Primary Language Progress
Scale
Hindu Muslim Buddhist Christian Sikh Other
 Assamese (Muslim traditions) 200 Assamese - 200 - - - -
 Bania 2,800 Assamese 2,800 - - - - -
 Bhotia Sikkim 6,500 Sikkimese - - 6,500 - - -
 Brahmin 4,700 Assamese 4,700 - - - - -
 Broq-Pa 30 Brokpake - - 30 - - -
 Bumthangpa 200 Bumthangkha - - 200 - - -
 Chali 20 Chalikha - - 20 - - -
 Chhetri 3,100 Nepali 2,700 - 500 - - -
 Dakpa 50 Dakpakha - - 50 - - -
 Darjee 1,900 Nepali 1,800 - 100 - - -
 Drukpa 177,000 Dzongkha - - 177,000 - - -
 Dzala 30 Dzalakha - - 30 - - -
 Garo 60 Garo - - - 60 - -
 Gongduk 30 Gongduk - - 30 - - -
 Gurung 11,000 Nepali - - 9,500 300 - 8,700
 Jogi (Hindu traditions) 700 Bengali 700 - - - - -
 Kaibartta 300 Assamese 300 - - - - -
 Kami 700 Nepali 600 - 70 - - -
 Kayastha (Hindu traditions) 800 Bengali 800 - - - - -
Khambu 1,500 Assamese 1,100 - 400 - - -
 Khampa Tibetan 20 Khamba - - 20 - - -
 Khas 1,000 Bengali 400 - 600 - - -
 Kheng 2,300 Khengkha - - 2,300 - - -
 Kumhar (Hindu traditions) 600 Bengali 600 - - - - -
 Kurtokha 20 Kurtokha - - 20 - - -
 Lap, Lakha 100 Lakha - - 100 - - -
 Layakha 200 Layakha - - 200 - - -
 Lhokpu 3,600 Lhokpu - - 3,600 - - -
 Loba 2,300 Lhowa - - 2,300 - - -
 Lodha (Hindu traditions) 600 Hindi 600 - - - - -
Lunape Unknown Lunanakha - - - - - -
 Magar 2,100 Assamese 1,600 - 500 - - -
 Mahishya 300 Assamese 300 - - - - -
 Matpa 2,100 Chocangacakha - - 2,100 - - -
 Mech 500 Boro 500 - - - - -
 Monpa 400 Tshangla - - 400 - - -
 Munda 1,300 Mundari 1,300 - - 60 - -
 Namassej (Hindu traditions) 4,200 Bengali 4,200 - - - - -
 Newah 3,400 Nepali 1,300 - 2,000 - - -
 Ngalong 69,000 Dzongkha - - 69,000 - - -
 Nupbi 30 Nupbikha - - 30 - - -
 Nyenpa 50 Nyenkha - - 50 - - -
 Oraon, Kurux 9,400 Kurux 9,200 - - 200 - -
 Rabha 400 Assamese 400 - - - - -
 Rai 2,500 Assamese 500 - 70 - - 2,800
 Rajbansi (Hindu traditions) 9,800 Rangpuri 8,200 - 400 200 - 1,000
 Rajput (Hindu traditions) 1,100 Bengali 1,100 - - - - 30
 Rongkup 3,000 Lepcha 100 - 1,800 - - 1,000
 Santal 1,900 Santhali 1,300 - - 40 - 600
 Sarki 1,400 Nepali 1,300 - 100 - - -
 Shaikh 5,100 Bengali - 5,100 - - - -
 Sharchop 1,400 Tshangla - - 1,400 - - -
 Sherpa 9,600 Sherpa 400 - 9,200 - - -
 Sutradhar (Hindu traditions) 400 Bengali 400 - - - - -
 Tamang 9,100 Nepali 500 - 8,300 400 - -
 Tanti (Hindu traditions) 700 Bengali 700 - - - - -
 Tibetan 1,100 Tibetan, Central - - 1,100 - - -
 Tibetan Gtsang 20 Tibetan, Central - - 20 - - -
 Tseku 700 Tseku - - 700 - - -
 Walang, Bantawa 3,000 Bantawa 600 - 2,500 - - -
 Yadav (Hindu traditions) 1,000 Assamese 1,000 - - - - -
 Yakha 200 Nepali 20 - 200 - - -
 Yakthumba 1,400 Nepali 200 - 100 - - 1,100
  Totals:  63 368,000   61 52,000 5,300 303,000 1,200 0 15,000
Download Data Data Sources Definitions
Prayer Cards