Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,284

% of World's
People Groups

18.8 %

Population

1,781,621,000

% of World Population

22.8 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
 Itneg, Masadiit Philippines 10,000 Itneg, Masadiit Ethnic Religions 47.00 % 15.00 %
Sara Kaba Central African Republic 19,000 Sara Kaba Ethnic Religions 47.00 % 19.00 %
Banda-Yangere Central African Republic 38,000 Banda-Yangere Christianity 47.00 % 17.00 %
Kuo Cameroon 11,000 Kuo Ethnic Religions 46.80 % 20.00 %
 Kalenjin, Marakwet Kenya 135,000 Markweeta Ethnic Religions 46.00 % 45.00 %
 Sea Dayak, Iban Malaysia 727,000 Iban Ethnic Religions 46.00 % 14.00 %
 Yoruba Benin 214,000 Yoruba Islam 45.30 % 13.00 %
Amba Uganda 56,000 Amba Ethnic Religions 45.00 % 11.00 %
Aramo Papua New Guinea 900 Pinai-Hagahai Ethnic Religions 45.00 % 11.00 %
Fortsenal Vanuatu 700 Fortsenal Ethnic Religions 45.00 % 26.00 %
Kugama Nigeria 6,100 Kugama Ethnic Religions 45.00 % 20.00 %
 Choro Vietnam 30,000 Chrau Ethnic Religions 45.00 % 19.00 %
 Dadiya, Dadianci Nigeria 84,000 Dadiya Christianity 45.00 % 15.00 %
Dagba Central African Republic 40,000 Dagba Ethnic Religions 45.00 % 20.00 %
Gaididj Australia 100 Kaytetye Ethnic Religions 45.00 % 45.00 %
Pygmy, Gbanziri Central African Republic 21,000 Gbanziri Ethnic Religions 45.00 % 24.00 %
Ivori Papua New Guinea 2,300 Tainae Ethnic Religions 45.00 % 12.00 %
 Jeh Vietnam 64,000 Jeh Ethnic Religions 45.00 % 18.14 %
Kankanaey, Kibungan Philippines 266,000 Kankanaey Ethnic Religions 45.00 % 15.00 %
Kitja Australia 200 Kija Ethnic Religions 45.00 % 45.00 %
Kunda Zambia 60,000 Kunda Ethnic Religions 45.00 % 13.00 %
 Maasai Kenya 1,556,000 Maasai Ethnic Religions 45.00 % 26.59 %
Malmariv Vanuatu 600 Tiale Ethnic Religions 45.00 % 18.00 %
 Masa Cameroon 312,000 Masana Islam 45.00 % 15.00 %
Simaa-Mwenyi Zambia 8,700 Simaa Ethnic Religions 45.00 % 12.00 %
Totals:  3,284 People Groups   1,781,621,000            


--; ?>