Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,296

% of World's
People Groups

18.9 %

Population

1,817,461,000

% of World Population

22.7 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
 Lango Uganda 2,884,000 Lango Christianity 95.00 % 42.00 %
Lingarak, Bushman's Bay Vanuatu 2,100 Neverver Christianity 96.00 % 42.00 %
Big Nambas Vanuatu 5,700 V'enen Taut Christianity 93.00 % 42.00 %
 Namakura Vanuatu 6,400 Namakura Christianity 93.00 % 42.00 %
Paama Vanuatu 11,000 Paama Christianity 95.00 % 42.00 %
Tana, Southwest Vanuatu 6,200 Tanna, Southwest Christianity 92.00 % 42.00 %
Tutuba Vanuatu 900 Tutuba Christianity 93.00 % 42.00 %
Unua Vanuatu 1,200 Unua Christianity 97.00 % 42.00 %
Uripiv-Atchin Vanuatu 12,000 Uripiv-Wala-Rano-Atchin Christianity 95.00 % 42.00 %
Futunan, West Vanuatu 2,600 Futuna-Aniwa Christianity 88.00 % 42.00 %
 Chin, Zo Myanmar (Burma) 53,000 Chin, Zotung Christianity 75.00 % 42.00 %
 Baganda Uganda 8,530,000 Ganda Christianity 67.00 % 42.00 %
Luhya, Maragoli Kenya 351,000 Lulogooli Christianity 95.00 % 42.00 %
Ambrym, Southeast Vanuatu 6,300 Ambrym, Southeast Christianity 95.00 % 43.00 %
Raga, Central Vanuatu 13,000 Apma Christianity 98.00 % 43.00 %
 Lahu Myanmar (Burma) 224,000 Lahu Christianity 80.00 % 43.00 %
Malua Bay, Middle Nambas Vanuatu 900 Malua Bay Christianity 98.00 % 43.00 %
Ambrym Islanders, North Vanuatu 9,000 Ambrym, North Christianity 90.00 % 43.00 %
Polonombauk Vanuatu 800 Polonombauk Christianity 95.00 % 43.00 %
 Soga, Basoga Uganda 3,835,000 Soga Christianity 84.00 % 43.00 %
 Efate, Southern Vanuatu 10,000 Efate, South Christianity 93.00 % 43.00 %
 Vanuatu Melanesian, Detribalized Vanuatu 14,000 Bislama Christianity 96.00 % 43.00 %
Vunapu Vanuatu 1,000 Vunapu Christianity 94.00 % 43.00 %
 Luhya, Kabras Kenya 144,000 Lukabaras Christianity 90.00 % 43.00 %
Luhya, Kisa Kenya 37,000 Olushisa Christianity 90.00 % 43.00 %
Totals:  3,296 People Groups   1,817,461,000