Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,296

% of World's
People Groups

18.9 %

Population

1,817,461,000

% of World Population

22.7 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
Yaul Papua New Guinea 2,200 Ulwa Christianity 60.00 % 14.00 %
Etsako Nigeria 603,000 Etsako Christianity 85.00 % 60.00 %
Yekora Papua New Guinea 2,100 Yekora Christianity 96.00 % 25.00 %
Yelogu, Kaunga Papua New Guinea 300 Yalaku Christianity 75.00 % 11.00 %
Yerakai Papua New Guinea 700 Yerakai Christianity 100.00 % 14.00 %
Nyankpa Nigeria 93,000 Nyankpa Christianity 75.00 % 60.00 %
 Yei Papua New Guinea 2,100 Yei Christianity 90.00 % 24.00 %
Yigha, Ayiga Nigeria 21,000 Leyigha Christianity 65.00 % 12.00 %
Yil Papua New Guinea 4,800 Yil Christianity 90.00 % 20.00 %
Yimas Papua New Guinea 600 Yimas Christianity 100.00 % 15.00 %
Karen, Yinbaw Myanmar (Burma) 9,300 Yinbaw Buddhism 32.00 % 25.00 %
Yindjibarndi Australia 400 Yindjibarndi Ethnic Religions 40.00 % 20.00 %
Yis Papua New Guinea 600 Yis Christianity 85.00 % 21.00 %
Yoidik Papua New Guinea 1,400 Yoidik Christianity 90.00 % 15.00 %
Yombe Congo, Republic of the 63,000 Yombe Christianity 97.00 % 15.00 %
Yombe Congo, Democratic Republic of 1,335,000 Yombe Christianity 99.00 % 22.00 %
Yonggom Papua New Guinea 8,700 Yongkom Christianity 96.00 % 30.00 %
 Yoruba, Oyo Nigeria 38,210,000 Yoruba Christianity 59.75 % 53.03 %
Ziya, Lower Waria Papua New Guinea 6,200 Zia Christianity 88.00 % 30.00 %
 Chin, Zo Myanmar (Burma) 53,000 Chin, Zotung Christianity 75.00 % 42.00 %
 Zulu Lesotho 204,000 Zulu Christianity 70.00 % 11.00 %
 Zulu South Africa 13,644,000 Zulu Christianity 81.00 % 28.79 %
 Yuana Venezuela 1,500 Hodi Ethnic Religions 30.00 % 26.00 %
Yubanakor Papua New Guinea 11,000 Kwanga Christianity 95.00 % 30.00 %
 Maya, Yucatan Mexico 883,000 Maya, Yucatec Christianity 95.00 % 50.00 %
Totals:  3,296 People Groups   1,817,461,000