Language:  Chinese, Yue Find language 

Population of Groups Speaking

83,707,000

People Groups Speaking as Primary Language

39

Scripture Status

Audio Bible

Jesus Film

Gospel Recordings

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Country
Population
Global
Population
Indigenous Progress
Scale
Primary Religion % Christian
Adherent
%
Evangelical
Est. Workers
Needed *
 Chinese, general China, Hong Kong 303,000 12,933,000 Ethnic Religions 9.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Australia 92,000 78,441,000 Non-Religious 19.00 % 12.42 % -
 Han Chinese, Cantonese Myanmar (Burma) 73,000 78,441,000 Buddhism 2.00 % 1.30 % 1
 Han Chinese, Cantonese Brunei 7,500 78,441,000 Ethnic Religions 15.00 % 12.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Cambodia 10,000 78,441,000 Ethnic Religions 1.00 % 0.40 % 1
 Han Chinese, Cantonese China 67,347,000 78,441,000 Non-Religious 9.60 % 7.90 % -
 Han Chinese, Cantonese France 110,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 4.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Guam 1,200 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Japan 36,000 78,441,000 Ethnic Religions 10.00 % 3.00 % -
 Han Chinese, Cantonese El Salvador 1,500 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Guyana 700 78,441,000 Non-Religious 7.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese China, Hong Kong 6,069,000 78,441,000 Ethnic Religions 11.10 % 6.10 % -
 Han Chinese, Cantonese Honduras 6,400 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Indonesia 210,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Laos 18,000 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Mexico 26,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Netherlands 80,000 78,441,000 Non-Religious 7.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Nauru 1,400 78,441,000 Non-Religious 14.00 % 6.61 % -
 Han Chinese, Cantonese China, Macau 498,000 78,441,000 Ethnic Religions 1.60 % 1.26 % 10
 Han Chinese, Cantonese Malaysia 1,447,000 78,441,000 Ethnic Religions 10.00 % 8.05 % -
 Han Chinese, Cantonese Nigeria 8,700 78,441,000 Ethnic Religions 5.00 % 3.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Suriname 6,500 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese New Zealand 99,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Peru 141,000 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Sweden 21,000 78,441,000 Non-Religious 5.00 % 4.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Panama 33,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Reunion 14,000 78,441,000 Non-Religious 12.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Philippines 14,000 78,441,000 Christianity 82.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Singapore 439,000 78,441,000 Buddhism 12.00 % 7.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Trinidad and Tobago 21,000 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese Thailand 39,000 78,441,000 Buddhism 5.00 % 2.00 % 1
 Han Chinese, Cantonese Curacao 1,500 78,441,000 Non-Religious 7.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Cantonese United Kingdom 217,000 78,441,000 Non-Religious 6.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Cantonese United States 284,000 78,441,000 Non-Religious 9.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Cantonese Vietnam 1,064,000 78,441,000 Non-Religious 8.00 % 5.85 % -
 Han Chinese, Dan China 4,961,000 4,961,000 Ethnic Religions 8.80 % 6.70 % -
Macanese China, Hong Kong 500 5,800 Christianity 77.00 % 3.00 % -
Macanese China, Macau 5,300 5,800 Christianity 77.00 % 3.00 % -
 Ngai Vietnam 1,700 1,700 Ethnic Religions 3.00 % 0.00 % 1
  Totals:  39         5       14
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Global
Population
Indigenous Progress
Scale
Primary Religion % Christian
Adherent
%
Evangelical
Est. Workers
Needed *
 Chinese, general Canada 1,231,000 12,933,000 Ethnic Religions 25.00 % 8.00 % -
 Chinese, general Costa Rica 38,000 12,933,000 Christianity 30.00 % 1.30 % -
 Chinese, general South Africa 5,800 12,933,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Mandarin Tanzania 102,000 867,109,000 Non-Religious 7.00 % 4.00 % -
 Han Chinese, Mandarin Zimbabwe 1,600 867,109,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
  Totals:  5         0       0

Language Alternate Names
Bobai
Cangwu
Cantonese
Chinese Nung
Gaolei (Gaoyang)
Gaoyang
Guangfu
Guangzhou
Gwong Dung Waa
Ha Xa Phang
Hai Nam
Han
Hoa
Hoisan
Hong Kong Cantonese
Kién
Konghu
Liem Chau
Lowland Nung
Macau Cantonese
Minh Huong
Nung
Phúc
Ping
Quang Dong
Samg Phang
Schleiyip
Seiyap
Shatou
Shiqi
Siyi (Hoisan)
Suòng Phóng
Taishan
Tengxian
Toisan
Toishanese
Trièu Chau
Wancheng
Yangjiang
Yue
Yueh
Yuet Yue
Yueyu
Zhongshan

Dialects
Cantonese
Gaolei
Guinan
Lianzhouhua
Qinlian
Siyi
Toi Shaan
Vancouver Cantonese
Ying Pan Hua
Yuehai

Dialect Alternate Names
Baihua
Chinese, Yue
Chinese, Yue: Siyi
Chinese, Yue: Vancouver Cantonese
Chinese, Yue: Yuehai
Chinese: Lianzhou Hua
Chinese: Lianzhouhua
Chinese: Ying Pan Hua
Gaoyang
Hoisan
Hong Kong Cantonese
Kuangtong
Lianzhou Hua
Macau Cantonese
Phuc Kien
Phúc Kién
Shatou
Shiqi
Siyi
Suong Phong
Sz Yup
Taisanese
Toisanese
Trieu Chau
Wancheng
Yuehai

Translation Year / Status
Bible Portions 1862-1903
New Testament 1877
Complete Bible 1894-1981


Copyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.