Language:  Nisu, Eastern

Population of Groups Speaking

310,000

People Groups Speaking as Primary Language

8

Scripture Status

Translation Needed

Audio Bible

Not Available

Jesus Film

Not Available

Gospel Recordings

Map Notes
PRIMARY Language
(8 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 Alu Vietnam 3,900
 Alu China 4,000
 Alu Laos 7,500
 Apu China 3,300
 Azong China 1,300
 Laowu China 23,000
 Nisu, Yuanyang China 266,000
 Xiuba China 1,200
  Totals:  8     8
SECONDARY Language
(0 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 
No reported people groups speaking this as secondary language
  Totals:  0     0

Language Alternate Names
Nisu
Nisupho
Shiping-Jianshui Nisu
Shiping-Jianshui Yi

Dialects
Eryuan
Muzi In Gejiudaqing
Nasu
Nisu
Nisu In Luchun
Nisu Jianshui
Nisu Yuxi
Nusu
Yunnan

Dialect Alternate Names
Bai Eryuan
Eastern Nisu
Eastern Yi: Hong Yi
Gni
Hong Yi
Naso
Nasu
Nasu Gaofeng
Nasu, Eastern
Niesupo
Nisu
Nisu, Xinping
Nisupo
Nisupo Sandao Hong
Nosu
Nyi
Shiping-Jianshui Nisu
Shiping-Jianshui Yi
Shui Nosu
Southeastern Yi
Southern Nosu
Southern Yi
Unnan:nusu
Yi, Yunnan
Yi: Eryuan
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nasu Gaofeng
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Nosu
Yi: Nusu
Yi: Yunnan
Yi: Yunnan: Nusu
Yizu Ervuan
Yizu: Eryuan


Bible Translation Year / Status
Bible Portions None Reported
New Testament None Reported
Complete Bible None Reported

Possible Print Bibles
Not Available

Resource Directories
Scripture Earth
Language Archives
Linguist List
SIL Resources
Click column headings for sorting ▲▼
Format Resource (Direct link) Source (General link)
Audio Recordings Audio Bible teaching Global Recordings Network