Language:  Chinese, Hakka

Population of Groups Speaking

44,594,000

People Groups Speaking as Primary Language

24

Scripture Status

Audio Bible

Jesus Film

Gospel Recordings

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Country
Population
Global
Population
Indigenous Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherent
%
Evangelical
Est. Workers
Needed *
 Hakka, Hainan Island China 2,400 2,400 Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Han Chinese, Hakka Australia 14,000 44,591,000 Buddhism 12.00 % 12.00 % -
 Han Chinese, Hakka Myanmar (Burma) 22,000 44,591,000 Buddhism 3.00 % 1.40 % 1
 Han Chinese, Hakka Brunei 2,800 44,591,000 Buddhism 15.00 % 10.00 % -
 Han Chinese, Hakka Canada 5,900 44,591,000 Ethnic Religions 2.10 % 2.00 % 1
 Han Chinese, Hakka Cambodia 600 44,591,000 Ethnic Religions 1.20 % 0.55 % 1
 Han Chinese, Hakka China 36,824,000 44,591,000 Ethnic Religions 9.10 % 7.80 % -
 Han Chinese, Hakka French Guiana 15,000 44,591,000 Non-Religious 12.00 % 4.00 % -
 Han Chinese, Hakka Guyana 700 44,591,000 Non-Religious 8.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Hakka China, Hong Kong 294,000 44,591,000 Ethnic Religions 2.00 % 1.50 % 6
 Han Chinese, Hakka Indonesia 772,000 44,591,000 Buddhism 29.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Hakka Jamaica 76,000 44,591,000 Non-Religious 9.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Hakka Mauritius 4,100 44,591,000 Non-Religious 8.00 % 4.00 % -
 Han Chinese, Hakka Malaysia 1,833,000 44,591,000 Ethnic Religions 12.00 % 9.20 % -
 Han Chinese, Hakka Suriname 9,400 44,591,000 Non-Religious 8.00 % 7.50 % -
 Han Chinese, Hakka Panama 29,000 44,591,000 Non-Religious 8.00 % 5.00 % -
 Han Chinese, Hakka Reunion 12,000 44,591,000 Non-Religious 9.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Hakka Singapore 255,000 44,591,000 Non-Religious 9.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Hakka Thailand 79,000 44,591,000 Buddhism 5.00 % 2.00 % 2
 Han Chinese, Hakka East Timor 800 44,591,000 Ethnic Religions 32.00 % 6.00 % -
 Han Chinese, Hakka Taiwan 4,306,000 44,591,000 Ethnic Religions 2.10 % 0.42 % 86
 Han Chinese, Hakka United Kingdom 30,000 44,591,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Han Chinese, Hakka United States 3,800 44,591,000 Ethnic Religions 12.00 % 8.00 % -
 Han Chinese, Hakka Vietnam 1,700 44,591,000 Ethnic Religions 8.00 % 6.00 % -
  Totals:  24           7     98
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Global
Population
Indigenous Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherent
%
Evangelical
Est. Workers
Needed *
 Chinese, general South Africa 362,000 15,577,000 Non-Religious 8.00 % 5.70 % -
 Ngai Vietnam 1,700 1,700 Ethnic Religions 3.00 % 0.80 % 1
 She China 669,000 669,000 Ethnic Religions 0.30 % 0.12 % 13
  Totals:  3           2     14

Language Alternate Names
Changting
Hailu (Hi-Lu)
Hakka
Hi-Lu
Hoilluk
Hoiluk
Hokka
Huayang
Ke
Kechia
Kehia
Kejia
Kejiahua
Kek
Khek
Longnan
Majiahua
Meixian
Min-Ke
Ning-Long (Longnan)
Pingdong
Raoping
Sanhsien (Shi Xien)
Shi Xien
Shigen
Shixien
Taiwan Kejia
Tingzhou (Min-Ke)
Tu Guangdonghua
Xinminhua
Yue-Tai (Meixian)

Dialects
Guangdong Shaoguan Guitou
Hailu
Hai-Lu
Hakka
Her Po
Ho Po Kah
Huizhou
Khe-hakka
Loong Chun
Mei Shen
Meixian
Miaoli
Ning-long
Sanhsien
Shaowu
Tingzhou
Tonggu
Tong-Gui
Wukingfu
Yuebei
Yue-Tai
Yuexi
Yuezhong
Yugui

Dialect Alternate Names
Central Guangdong
Chinese Hakka
Chinese, Hakka: Hailu
Chinese, Hakka: Indonesia
Chinese, Hakka: Sanhsien
Chinese, Hakka: Tingzhou
Chinese, Hakka: Wukingfu
Chinese: Shaowu
Hakka: Guangdong Shaoguan Guitou
Hakka: Ho Po Kah
Hakka: Indonesia
Hakka: Mei Shen
Hakka: Miaoli
Hi-lu
Hoilluk
Hoiluk
Indonesia
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Khe
Longnan
Meixien
Min-ke
Northern Guangdong
Shi Xien
Shigen
Shixien
Yue-tai


--; ?>