Language:  Krumen, Tepo

Population of Groups Speaking

65,000

People Groups Speaking as Primary Language

2

Scripture Status

Audio Bible

Jesus Film

Gospel Recordings

Map Notes
PRIMARY Language
(2 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
Krumen, Tepo Côte d'Ivoire 59,000
Krumen, Tepo Liberia 6,000
  Totals:  2     0
SECONDARY Language
(0 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 
No reported people groups speaking this as secondary language
  Totals:  0     0

Language Alternate Names
Kapo
Krou tepo
Kroumen
Kroumen tépo
Kru
Krumen
Ropo
Southern Krumen
Southwestern Kroumen
Tepo Krou
Tepowin
Wlopo (Ropo)
Yrepo (Kapo)

Dialects
Bapo
Dapo
Glawlo
Honpo
Plapo
Southern
Tepo
Wlopo
Yrepo

Dialect Alternate Names
Kapo
Kroumen, Southern
Krumen, Southern
Krumen, Tepo: Bapo
Ropo
Sw Kroumen
TepoJoshua Project logo    Joshua Project    Copyright © 2024