Chinese, Mandarin

Population of Speakers

857,051,000

People Group's Main Language

137

Bible Status

Full Bible

Jesus Film

Online Bible

Gospel Recordings


1-25 of 164

Top of Page
Resource in Chinese, Mandarin Link
Scripture Bible Gateway Scripture Bible Gateway Scripture http://www.biblegateway.com/versions/
Scripture Bible-in-Your-Language Bible-in-Your-Language http://www.ethnicharvest.org/bibles
Scripture Bibles, Bible League Bibles, Bible League http://www.bibleleague.org/resources
Scripture EasyBibles EasyBibles http://sites.google.com/site/easybiblescom/veryeasychinese
Scripture EasyBibles EasyBibles http://sites.google.com/site/easybibles2/veryeasychinese-from-zhoukou
Scripture EasyBibles EasyBibles http://sites.google.com/site/easybibles2/easylanguages/chinese-from-shanghai
Scripture International Bible Society International Bible Society http://www.ibs.org/bibles/chinese/index.php
Scripture World Missionary Press Booklets World Missionary Press Booklets http://www.wmpress.org/languagesavail.shtml
General Bible Visuals Bible Visuals http://www.biblevisuals.org
General Chinese Blog about Unreached Peoples Chinese Blog about Unreached Peoples https://www.wodejuese.com
General Four Spiritual Laws Four Spiritual Laws http://www.4laws.com/laws/languages.html
General Got Questions Ministry Got Questions Ministry http://www.gotquestions.org/Chinese/index.html
Film / Video Fathers Love Letter Fathers Love Letter http://www.fathersloveletter.com/Chinese
Film / Video General Ministry Resources General Ministry Resources http://skn5x.rmxpres.com/skn5x/viewer/?peid=d65ced37-91be-49d9-83df-a3c5b161a2fd
Film / Video General Ministry Resources General Ministry Resources http://skn5x.rmxpres.com/skn5x/viewer/?peid=2faeff2f-0294-4d34-9bb3-40c1bb08a887
Film / Video God's Story Video God's Story Video http://www.gods-story.org/progress.htm
Film / Video Indigenous Evangelistic Film Indigenous Evangelistic Film http://www.indigitech.net/index.php?option=com_content&task=view&id=83#Tuija
Film / Video Indigenous Evangelistic Film Indigenous Evangelistic Film http://www.indigitech.net/index.php?option=com_content&task=view&id=83#Hui
Film / Video Indigenous Evangelistic Film Indigenous Evangelistic Film http://www.indigitech.net/index.php?option=com_content&task=view&id=83#Han
Film / Video Jesus Film: view in Chinese, Mandarin Jesus Film: view in Chinese, Mandarin http://jesusfilmmedia.org/video/1_20615-jf-0-0
Film / Video Magdalena (Jesus Film Project) Magdalena (Jesus Film Project) http://jesusfilmmedia.org/video/1_20615-wl-0-0
Film / Video My Last Day (Jesus Film Project Anime) My Last Day (Jesus Film Project Anime) http://jesusfilmmedia.org/video/1_20615-mld-0-0
Film / Video Story of Jesus for Children Story of Jesus for Children http://jesusfilmmedia.org/video/1_20615-cl-0-0
Film / Video The Hope Video The Hope Video https://www.mars-hill.org/
Audio Recordings Christ for the Nations Christ for the Nations http://www.cfn.org/literature/indexMP3.php
Audio Recordings Global Recordings Global Recordings http://www.globalrecordings.net/langcode/cmn
Audio Recordings Online New / Old Testament (Talking Bibles) Online New / Old Testament (Talking Bibles) http://talkingbibles.net/listen/cmn
Audio Recordings Online New Testament - Simplified (FCBH) Online New Testament - Simplified (FCBH) http://www.bible.is/CHNUN1/Matt
Audio Recordings Online New Testament - Traditional (FCBH) Online New Testament - Traditional (FCBH) http://www.bible.is/CHNUNV/Matt
Audio Recordings Online New Testament (FCBH) Online New Testament (FCBH) http://www.bible.is/CHNRUV/Matt
Audio Recordings Story of Jesus audio (Jesus Film Project) Story of Jesus audio (Jesus Film Project) http://www.inspirationalfilms.com/audio/The_Story_of_Jesus_Mandarin_China_84231.mp3
Code Value / Links
Language Status
Ethnologue (17th) cmn Ethnologue Listing
ISO-639-3 Code cmn ISO 639-3 Listing
Linguist List cmn Linguist List Entry
Language Alternate Names
Beifang Fangyan
Guanhua
Guoyu
Guoyu
Guoyu
Hanyu
Hoton
Huayu
Huayu
Hui
Hui-Zu
Hytad
Khoton
Kuoyu
Mandarin
Mandarin
Mandarin
Northern Chinese
Northern Chinese
Putonghua
Putonghua
Qotong
Standard Chinese
Tayok
Xui
Zhongguohua
Zhongwen

Dialects
Chihi
Guangxi Nanning
Guiliu
Guiyanghua
Hankow
Ho
Huabei Guanhua
Huang Yuan
Hubei Chongyanghua
Hubei Dangyanghua
Hubei Wuhandayehua
Hui
Indonesia
Jinghuai Guanhua
Kiaotung
Liansan
Ling Lang
Mandarin
Min Zhou
Nanking
Ningxia
Ningxia: Thongxin
Qinghai
Shantung
Sichuan
Sunhwa Hui
Taibei Mandarin
Taiwan
Wenshan
Xibei Guanhua
Xichang
Xinan Guanhua
Yunnanese
Zang Ye
Dialect Alternate Names
Baifang Fangyan
Beijinghua
Chinese, Mandarin
Chongyanghua
Chuanlan
Cin Haw
Dangyanghua
Dayehua
Guangxi
Guiliu Guangxi
Guizhou
Haw
Haw
Ho
Hua
Hui-tze
Hwei
Jiangxia Guanhua
Kuan Hua
Kuo Yu
Liansan Chinese
Liansanhua
Lower Yangze Mandarin
Ningxia Hua
Northern Mandarin
Northwestern Mandarin
Panghse
Pantha
Panthe
Pathee
Pei
Pinghua
Southwestern Mandarin
Taibei Mandarin
Thongxin
Western Mandarin
Western Mandarin
Yinchuan
Yunnanese

Copyright © 2014 Joshua Project. A ministry of the U.S. Center for World Mission.