Language:  Chinese, Mandarin

Population of Groups Speaking

887,830,000

People Group's Primary Language

72

Bible Status

Complete Bible

Jesus Film

Online Bible

Gospel Recordings

Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress
Scale
Language
Rank
Primary
Religion
%
Evangelical
%
Christian
Indigenous
Creoles Mauritius 574,000 Secondary Christianity 15.0 % 51.0 %
 Dungan Kazakhstan 40,000 Secondary Islam 0.0 % 0.0 %
 Eurasian China 715,000 Primary E Ethnic Religions 9.7 % 10.0 %
 Gelao China 727,000 Primary E Ethnic Religions 0.1 % 0.2 %
 Han Chinese, Mandarin Aruba 800 Primary E Ethnic Religions 5.0 % 22.0 %
 Han Chinese, Mandarin Albania 200 Primary Non-Religious 2.0 % 2.0 %
 Han Chinese, Mandarin American Samoa 100 Primary Christianity 10.0 % 40.0 %
 Han Chinese, Mandarin Australia 246,000 Primary Non-Religious 12.0 % 12.0 %
 Han Chinese, Mandarin Austria 35,000 Primary Buddhism 3.0 % 6.9 %
 Han Chinese, Mandarin Barbados 100 Primary Buddhism 2.0 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Bangladesh 6,900 Primary Buddhism 0.0 % 0.0 %
 Han Chinese, Mandarin Myanmar (Burma) 649,000 Primary Buddhism 1.4 % 2.0 %
 Han Chinese, Mandarin Solomon Islands 3,900 Primary Non-Religious 5.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Bhutan 100 Primary Buddhism 0.0 % 0.0 %
 Han Chinese, Mandarin Brunei 12,000 Primary Buddhism 12.0 % 15.0 %
 Han Chinese, Mandarin Cambodia 160,000 Primary E Ethnic Religions 0.4 % 1.0 %
 Han Chinese, Mandarin Sri Lanka 600 Primary Buddhism 0.0 % 0.0 %
 Han Chinese, Mandarin China 840,530,000 Primary Non-Religious 6.9 % 8.6 %
 Han Chinese, Mandarin Northern Mariana Islands 10,000 Primary E Ethnic Religions 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Cuba 41,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Dominica 200 Primary Non-Religious 5.0 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Ecuador 17,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Finland 5,700 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Fiji 6,000 Primary Non-Religious 5.7 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Micronesia, Federated States 500 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin France 38,000 Secondary Non-Religious 5.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Guam 1,700 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin China, Hong Kong 64,000 Secondary E Ethnic Religions 5.0 % 7.5 %
 Han Chinese, Mandarin Indonesia 1,803,000 Primary Non-Religious 8.0 % 35.0 %
 Han Chinese, Mandarin India 17,000 Primary Buddhism 3.5 %
 Han Chinese, Mandarin Italy 131,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Japan 549,000 Primary Non-Religious 5.7 % 7.0 %
 Han Chinese, Mandarin Korea, North 178,000 Primary Non-Religious 5.7 % 7.9 %
 Han Chinese, Mandarin Korea, South 188,000 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Kuwait 3,800 Primary Non-Religious 4.0 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Kazakhstan 3,900 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Laos 11,000 Primary Non-Religious 5.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Martinique 700 Primary Christianity 5.7 % 55.0 %
 Han Chinese, Mandarin China, Macau 31,000 Primary Non-Religious 1.8 % 2.4 %
 Han Chinese, Mandarin Mongolia 43,000 Primary Non-Religious 5.0 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Mauritius 1,200 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Mexico 13,000 Secondary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Malaysia 975,000 Primary E Ethnic Religions 5.0 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Mozambique 16,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin New Caledonia 300 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Vanuatu 600 Primary Non-Religious 5.7 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Nigeria 3,200 Primary Non-Religious 3.0 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Netherlands 30,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Norway 5,600 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Nepal 1,100 Primary Buddhism 0.0 % 0.0 %
 Han Chinese, Mandarin Nicaragua 13,000 Primary Non-Religious 5.7 % 7.0 %
 Han Chinese, Mandarin New Zealand 50,000 Secondary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Paraguay 11,000 Primary Non-Religious 5.7 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Papua New Guinea 21,000 Primary Non-Religious 6.0 % 7.0 %
 Han Chinese, Mandarin Reunion 3,100 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Russia 29,000 Secondary Non-Religious 5.7 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Saudi Arabia 118,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Seychelles 500 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Singapore 1,524,000 Primary Buddhism 8.0 % 12.0 %
 Han Chinese, Mandarin Spain 69,000 Primary Non-Religious 5.7 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Saint Lucia 100 Primary Non-Religious 5.0 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Sweden 18,000 Primary Non-Religious 6.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Switzerland 8,700 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Tonga 200 Primary Non-Religious 6.0 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Turkey 38,000 Primary Non-Religious 5.7 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin Taiwan 4,514,000 Primary E Ethnic Religions 3.0 % 5.0 %
 Han Chinese, Mandarin Tanzania 79,000 Primary Non-Religious 4.0 % 7.0 %
 Han Chinese, Mandarin United Kingdom 157,000 Primary Non-Religious 5.0 % 6.0 %
 Han Chinese, Mandarin United States 1,811,000 Secondary Non-Religious 5.7 % 10.0 %
 Han Chinese, Mandarin Uruguay 3,100 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Mandarin Vietnam 837,000 Secondary Non-Religious 5.7 % 7.0 %
 Han Chinese, Mandarin Samoa 200 Primary Non-Religious 6.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Mandarin Zambia 30,000 Primary Non-Religious 5.7 % 9.0 %
 Han Chinese, Min Bei Thailand 14,000 Secondary Non-Religious 2.0 % 8.0 %
 Han Chinese, Min Nan Japan 75,000 Secondary E Ethnic Religions 5.0 % 10.0 %
 Han Chinese, Wu China 91,866,000 Secondary E Ethnic Religions 10.0 % 13.4 %
 Hui China 13,399,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui Malaysia 14,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui Saudi Arabia 29,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui Taiwan 56,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui, Dungan Singapore 16,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui, Panthay Myanmar (Burma) 8,900 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Hui, Panthay Thailand 74,000 Primary Islam 0.0 % 0.0 %
 Laba China 294,000 Primary E Ethnic Religions 0.2 % 0.3 %
  Totals:  167   887,830,000 (P) 19 141 (P) : 26 (S)        
Click column headings for sorting ▲▼
Possible Print Bibles
Amazon
Forum of Bible Agencies
Gospel Go
World Bible Finder
World Bibles
Language Alternate Names
Beifang Fangyan
Guanhua
Guoyu
Hanyu
Haw
Ho (Cin Haw)
Hoton
Huabei Guanhua (Northern Mandarin)
Huayu
Hui
Hui-Tze
Hui-Zu
Hwei
Hytad
Jiangxia Guanhua
Jinghuai Guanhua (Eastern Mandarin)
Khoton
Kokang (Kokant)
Kuoyu
Lower Yangze Mandarin
Mandarin
Northern Chinese
Panghse
Pantha
Panthe
Pathee
Putonghua
Qotong
Standard Chinese
Tayok
Western Mandarin
Xibei Guanhua (Northwestern Mandarin)
Xinan Guanhua (Southwestern Mandarin)
Xui
Zhongguohua
Zhongwen
Dialects
Chihi
Guangxi Nanning
Guiliu
Guiyanghua
Hankow
Ho
Huabei Guanhua
Huang Yuan
Hubei Chongyanghua
Hubei Dangyanghua
Hubei Wuhandayehua
Hui
Jinghuai Guanhua
Kiaotung
Liansan
Ling Lang
Mandarin
Min Zhou
Nanking
Ningxia
Qinghai
Shantung
Sichuan
Sunhwa Hui
Taibei Mandarin
Thongxin
Wenshan
Xibei Guanhua
Xichang
Xinan Guanhua
Yunnanese
Zang Ye
Dialect Alternate Names
Baifang Fangyan
Beijinghua
Chinese, Mandarin
Chongyanghua
Chuanlan
Cin Haw
Dangyanghua
Dayehua
Guangxi
Guiliu Guangxi
Guizhou
Haw
Ho
Hua
Hui-tze
Hwei
Jiangxia Guanhua
Kuan Hua
Kuo Yu
Liansan Chinese
Liansanhua
Lower Yangze Mandarin
Ningxia Hua
Northern Mandarin
Northwestern Mandarin
Panghse
Pantha
Panthe
Pathee
Pei
Pinghua
Southwestern Mandarin
Thongxin
Western Mandarin
Yinchuan
Yunnanese

Copyright © 2014 Joshua Project.  A ministry of the U.S. Center for World Mission.