Chinese, Hakka

Population of Speakers

43,002,000

People Group's Main Language

24

Bible Status

Translation Need Questionable

Jesus Film

Online Bible

Gospel Recordings


1-25 of 25

Top of Page
Resource in Chinese, Hakka Link
Scripture Bible-in-Your-Language Bible-in-Your-Language http://www.ethnicharvest.org/bibles
General Four Spiritual Laws Four Spiritual Laws http://www.4laws.com/laws/languages.html
Film / Video Jesus Film: view in Chinese, Hakka Jesus Film: view in Chinese, Hakka http://jesusfilmmedia.org/video/1_20611-jf-0-0
Audio Recordings Global Recordings Global Recordings http://www.globalrecordings.net/langcode/hak
Audio Recordings Online New Testament (FCBH) Online New Testament (FCBH) http://www.bible.is/HAKTHV/Matt
Audio Recordings Online New Testament (Talking Bibles) Online New Testament (Talking Bibles) http://talkingbibles.net/listen/hak
Audio Recordings Story of Jesus audio (Jesus Film Project) Story of Jesus audio (Jesus Film Project) http://www.inspirationalfilms.com/audio/The_Story_of_Jesus_Hakka_84116.mp3
Code Value / Links
Language Status
Ethnologue (17th) hak Ethnologue Listing
ISO-639-3 Code hak ISO 639-3 Listing
Linguist List hak Linguist List Entry
Language Alternate Names
Hakka
Hakka
Hakka
Hakka
Hokka
Hokka
Ke
Ke
Kechia
Kechia
Kehia
Kejia
Kejia
Kek
Khek
Majiahua
Tu Guangdonghua
Xinminhua

Dialects
Guangdong Shaoguan Guitou
Hailu
Hakka
Ho Po Kah
Huizhou
Khe-hakka
Mei Shen
Meixian
Miaoli
Ning-long
Sanhsien
Shaowu
Tingzhou
Tonggu
Wukingfu
Yuebei
Yuezhong
Yugui
Dialect Alternate Names
Central Guangdong
Chinese Hakka
Hi-lu
Hoilluk
Hoiluk
Indonesia
Khe
Longnan
Meixien
Min-ke
Northern Guangdong
Shi Xien
Shigen
Shixien
Yue-tai

Copyright © 2014 Joshua Project. A ministry of the U.S. Center for World Mission.