Bouyei

Population of Speakers

3,081,000

People Group's Main Language

6

Bible Status

None, Definite Need

Jesus Film

Online Bible

Not Available

Gospel Recordings


1-6 of 6

Top of Page
Resource in Bouyei Link
Film / Video Jesus Film: view in Bouyei Jesus Film: view in Bouyei http://jesusfilmmedia.org/video/1_3960-jf-0-0
Film / Video The Hope Video The Hope Video https://www.mars-hill.org/
Audio Recordings Global Recordings Global Recordings http://www.globalrecordings.net/langcode/pcc
Audio Recordings Story of Jesus audio (Jesus Film Project) Story of Jesus audio (Jesus Film Project) http://www.inspirationalfilms.com/audio/The_Story_of_Jesus_Bouyei_84039.mp3
Code Value / Links
Language Status
Ethnologue (17th) pcc Ethnologue Listing
ISO-639-3 Code pcc ISO 639-3 Listing
Linguist List pcc Linguist List Entry
Language Alternate Names
Bo-I
Bo-I
Bouyei
Bo-Y
Bui
Buyei
Buyi
Buyi
Buyui
Chang Chá
Chung Cha
Chung-Chia
Cùi Chu
Dang
Dioi
Dioi
Giai
Giang
Giay
Giáy
Nhaang
Niang
Nyang
Pau Thin
Pú Nà
Pui
Pui
Pu-I
Pu-I
Pujai
Pu-Jui
Pu-Nam
Puyi
Puyi
Puyoi
Sa
Shuihu
Trong Ggia
Tu-Dìn
Tujia
Xa Chung Chá
Yai
Yay
Zhongjia

Dialects
Guizhou
Ma
Nhang
Qiannan
Qianxi
Qianzhong
Zhenningxian
Ziyun
Dialect Alternate Names
Bouyei
Bouyei 1
Bouyei 2
Bouyei 3
Central Guizhou
Henningxian
Southern Guizhou
Western Guizhou

Copyright © 2014 Joshua Project. A ministry of the U.S. Center for World Mission.