Miao, Chuanqiandian Cluster

Population of Speakers

941,000

People Group's Main Language

7

Bible Status

None, Definite Need

Jesus Film

Not Available

Online Bible

Not Available

Gospel Recordings

Not Available

1-7 of 7

Top of Page
Resource in Miao, Chuanqiandian Cluster Link
Scripture Bible-in-Your-Language Bible-in-Your-Language http://www.ethnicharvest.org/bibles
Film / Video God's Story Video God's Story Video http://www.gods-story.org/progress.htm
Code Value / Links
Language Status
Ethnologue (17th) cqd Ethnologue Listing
ISO-639-3 Code cqd ISO 639-3 Listing
Linguist List cqd Linguist List Entry
Language Alternate Names
Chuanchientien Miao
Chuanqiandian Miao
Core Farwestern Hmongic
Hua Miao
Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao
Western Miao

Dialects
Bai Miao
Black Hmong
Black Meo
Black Mong
Blue Hmong
Blue Meo
Ching Miao
Chuan Miao
Chuanqiandian Cluster Miao
Clear Water Hmong
Dananshan Miao
Dianxi Miao
Downhill Hmong
Dushan
Flowery Meo
Green Hmong
Green Meo
Hei Miao
Hmong Be
Hmong Bua
Hmong Den
Hmong Dle Ncha
Hmong Dlo
Hmong Dou
Hmong Drout Raol
Hmong La
Hmong Len
Hmong Shi
Hmong Shua Bua
Hmong Sou
Hongxian Miao
Hua Miao
Hwa Miao
Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan
Light Hmong
Liuzhai Miao
Lu Miao
Magpie Miao
Meo Dam
Meo Den
Meo Lai
Miao, Chuanquiandian Cluster
Mong Hoa
Mong La Hou
Mong Lenh
Mong Shi
Mong Si
Mountain Hmong
Moyin
Paddyfield Miao
Pingtang
Pingyan
Qingshui Miao
Quianxi-Pingba-Qingzhen
Red Mong
Red Thread Miao
Red-headed Hmong
River Miao
Sa Pa Hmong
Sichuan Miao
Six Village Miao
Striped Hmong
Tak Miao
Variegated Mong
Wangmo
Wangmo-Luodian
Western Yunnan Miao
White Miao
Yaque Miao
Ziyun-Zhenning
Dialect Alternate Names

Copyright © 2014 Joshua Project. A ministry of the U.S. Center for World Mission.